Wpłaty

 

Do dnia 15 czerwca 2019 roku przyjmowane są wpłaty zaliczki na wyjazd do Truskawca. Osoby zakwalifikowane na wyjazd proszone są o dokonanie wpłaty w podanym terminie na konto LUTW nr 33 2030 0045 1110 0000 0310 3220 lub w biurze LUTW. Brak wpłaty do wyznaczonego terminu będzie równoznaczny z rezygnacją z wyjazdu.

Zadanie pochodzi z projektu "Klucz do zdrowia".  Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.                               

 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny