Wpłata II raty

 

Drugą ratę na wyjazd do Truskawca należy wpłacić na rachunek bankowy LUTW nr 33 2030 0045 1110  0000 0310 3220                                                 do dnia 31 sierpnia br.

Osoby, które zostały zakwalifikowane z dofinansowaniem w kwocie - 310,00 zł, pozostałe osoby w kwocie 660,00 zł.

Zadanie pochodzi z projektu "Klucz do zdrowia".  Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.                               

 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny