Składka

Informujemy, że wysokość składki członkowskiej LUTW na rok akademicki 2019/2020 wynosi 83.00 zł

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek LUTW nr 33 2030 0045 1110 0000 0310 3220

lub w sekratariacie w godzinach pracy. Termin wpłat do 15 pażdziernika 2019 r. 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny