Projekt " Jesteśmy wierni tradycji"

                                                                                             

 

                                                                                    

Projekt” Jesteśmy wierni tradycji”

Limanowski  Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje od 01.03.2020 do 30.11.2020 projekt „JESTEŚMY WIERNI TRADYCJI” wspófinansowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Projekt uzyskał dotację w kwocie 5 000 zł w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Realizowane będą następujące zadania:

·          3 wykłady audytoryjne z zakresu kultury regionu

·         40 godzin warsztatów artystycznych

·         wyjazd edukacyjny do Strzeszyc i Żmiącej

·         Limanowski Dzień Seniora

Serdecznie zapraszamy seniorów z powiatu limanowskiego do wzięcia udziału w projekcie.

O naborze na poszczególne zajęcia będziemy informować na bieżąco.

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny