Opłata składek członkowskich

 Przypominamy  numer rachunku bankowego LUTW  dla osób , które do chwili obecnej nie uregulowały składek członkowskich.

33 2030 0045 1110 0000 0310 3220 .

Ponadto zapraszamy do biura LUTW osoby, które chcą uregulować w formie gotówkowej.Składka członkowska na rok akademicki 2021/22 wynosi 83 zł , w tym 3 zł na Fererację UTW.

Sprawa pilna ,

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny