Wieczorki z kulturą angielską

 

 

KULTURA DLA SENIORA

 

 

"Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy wi Polityki Społecznej w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013"

 

 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny