Ogłoszenie

 

Projekt

Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

wspierany przez

Zarząd Województwa Małopolskiego

 

 

W okresie kwiecień – listopad 2016, Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu Województwa Małopolskiego realizuje projekt p.t. „Starzejmy się zdrowo” . Projekt ten skierowany jest do osób 50 + mieszkających na terenie Powiatu Limanowskiego. Kwota dofinansowania wynosi 16.700 zł, a całkowity koszt projektu to 22.260 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów poprzez edukację prozdrowotną. W ramach projektu realizowane będą różne zadania nieodpłatne lub częściowo odpłatne. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Nasze propozycje obejmują:

·        Zadania edukacyjne:

- pięć wykładów audytoryjnych z zakresu zdrowia seniora, połączonych z konsultacjami medycznymi i podstawowymi badaniami,

- piętnaście godzin warsztatów psychologicznych z elementami treningu mózgu, podnoszącymi sprawność intelektualną,

- dziesięć godzin warsztatów żywieniowych uwzględniających diety wieku starszego.

·        Zajęcia ruchowe:

- dwadzieścia godzin gimnastyki dostosowanej do możliwości fizycznych seniorów,

- dwadzieścia godzin ćwiczeń jogi,

- dwadzieścia godzin aqua fitness,

- dwadzieścia godzin nauki pływania.

·        Zajęcia turystyczne:

- cztery piesze wycieczki górskie na:

  Śnieżnicę, Mogielicę, Turbacz i Lubań.

·        Zajęcia rekreacyjne:

- dwa wyjazdy na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej i Szaflar.

Z naszych propozycji skorzystać mogą nie tylko członkowie LUTW, ale również osoby 50+ niezrzeszone w żadnych organizacjach, klubach i stowarzyszeniach, które nie mają możliwości uczestnictwa w zorganizowanych formach aktywności społecznej.

Na poszczególne zajęcia można zapisać się bezpośrednio w biurze LUTW , ul. Jana Pawła II 42, lub telefonicznie nr 797 488 143. Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.utw.limanowa.edu.pl  oraz przekazywane podczas wykładów audytoryjnych.

 

 

Zapisy na poszczególne zajęcia przyjmowane będą od dnia 25 kwietnia 2016 roku w sekretariacie LUTW.

                                                                                             

                                                                                            Zarząd

                                                           Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny