Zaproszenie

Limanowa, dnia 25.05.2016

 

 

Członkowie Stowarzyszenia

Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Stowarzyszenia Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Zarząd Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza na Walne Zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 roku.(piątek)

MIEJSCE:Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9

Godz.:16.00 (I termin), 16.30 (II termin)

PORZĄDEK OBRAD:

1.      Otwarcie obrad, przywitanie zgromadzonych.

2.      Wybór przewodniczącego WZ, sekretarza WZ .

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu WZ.

4.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015:

a)      przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

b)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,

c)      dyskusja i podjęcie uchwały.

5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015 – podjęcie uchwały.

6.      Przyjęcie programu działania Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2016/17.

7.      Dyskusja – wolne wnioski. Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu w I terminie, zgodnie z & 26 pkt 4 statutu Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, drugi termin może być wyznaczony o 30 min. później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków uprawnionych.

                                                                                                                                             Za Zarząd

                                                                                                                             Prezes Stowarzyszenia LUTW

                                                                                                                                 Grażyna Jacak-Świerkosz

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny