Członkowie

Stowarzyszenie Limanowskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje swoim słuchaczom następujący program edukacyjny. Obejmuje on wykłady, w których udział jest obligatoryjny oraz inne zajęcia fakultatywne według wyboru.

 

Wykłady mają charakter:
audytoryjny – dla wszystkich słuchaczy, spotkania raz w miesiącu, od października  do czerwca,
specjalistyczny – w ramach sekcji, spotkanie raz w miesiącu,  od października  do  maja.

 

Wykłady specjalistyczne mogą odbywać  się w sekcjach:
•    naukowo techniczna
•    kulturoznawczej,
•    medycznej i profilaktyki zdrowia,
•    geograficzno-przyrodniczej,
•    społeczno-ekonomicznej.

 

Wykłady specjalistyczne mogą odbywać się w sekcjach.
Każda sekcja wybiera swój zarząd samorządu – opiekuna sekcji zastępcę opiekuna sekcji i dwóch członków zarządu.

 

Słuchacze Limanowskiego UTW mogą  także  zapisać się na dodatkowe, fakultatywne zajęcia, według własnych zainteresowań  jak np. :
•    kursy komputerowe - dla początkujących i zaawansowanych,
•    kursy języków obcych - angielskiego, niemieckiego, włoskiego,
•    inne zajęcia,  organizowane na wniosek samorządu,
•    seminarium językoznawstwa,

Słuchacze mogą brać udział w zajęciach rekreacyjno - ruchowych  i spotkaniach integracyjnych jak np.zajęcia na basenie, na sali gimnastycznej,  oraz wyjazdy turystyczne, wycieczki piesze, spotkania integracyjne.

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny  
       

 

online slots malaysia