Historia powstania

Inicjatorem utworzenia Limanowskiego Uniwersytetu III Wieku był Ks. Stanisław Wojcieszak .Zebrania organizacyjne w małych grupach odbywały się już od października 2009 roku i miały one na celu między innymi ,zbadanie czy jest zapotrzebowanie społeczne na realizację takiej inicjatywy. Jak się okazało inicjatywa ta uzyskała pełne poparcie mieszkańców Ziemi Limanowskiej.

 

Pierwsze duże zebranie, na którym zapadła decyzja tworzenia Uniwersytetu odbyło się 30 stycznia 2010r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych „Ekonomik”, szkół prowadzonych przez Panią Marię Szkarłat.

 

Poza obecnymi członkami Stowarzyszenia w zebraniu tym uczestniczyli:
- Pan profesor Antoni Tajduś
- Pan Jan Puchała - Starosta limanowski.
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Limanowa, Urzędu Gminy Limanowa, Rady Powiatu Rady Miasta i Rady Gminy.

 

Wszystkim zebranym bardzo spodobał się pomysł zorganizowania Uniwersytetu.

 

Wszystkie wymienione instytucje zadeklarowały objąć patronatem organizacyjnym  tworzone Stowarzyszenie.

 

Pan Profesor Antoni Tajduś zapewnił  zebranych o tym, że  Akademia  Górniczo Hutnicza w Krakowie obejmie Stowarzyszenie  patronatem naukowym.

 

Pani Maria Szkarłat zobowiązała się udostępnić na rzecz Uniwersytetu pomieszczenie wyposażone w meble biurowe oraz komputer i drukarkę.

 

Zyskując tak mocne poparcie można było poważnie zabrać się do organizowania Stowarzyszenia.

 

Tak na kolejnym spotkaniu majowym zawiązał się Komitet założycielski, którego przewodniczącym została Pani Czesława Piaskowy a członkami:
1. Pani Anastazja Brajner
2. Pan Tomasz Krupiński
3. Pani Maria Szkarłat
4. Ks. Stanisław Wojcieszak
Porady prawnej zawsze chętnie udzielał Pan Eugeniusz Machay.

 

Komitet założycielski wykonał bardzo dużo pracy związanej z procedurą rejestracji Stowarzyszenia.
1. Uchwalono Statut Stowarzyszenia
2. Wpisano Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Nadano stowarzyszeniu nr identyfikacyjny: REGON i NIP
4. Przygotowano walne zebranie

W toku organizacyjnym  organ założycielski otrzymał bardzo duże wsparcie merytoryczne od Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który już działa od sześciu lat, ma duże doświadczenie w działalności stowarzyszeń i który pod przewodnictwem Pani Wiesławy Borczyk szczyci się bardzo dużymi osiągnięciami.

 

8 listopada odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia, na którym wybrano prezesa  Pana Tadeusza Niezabitowskiego oraz zarząd Stowarzyszenia, podjęto wiele ważnych uchwał organizacyjnych i programowych.

 

W skład zarządu weszli:
1. Pani Anastazja Brajner  
2. Pani Anna Jasica
3. Pani Maria Szkarłat
4. Pani Grażyna Świerkosz Jacak
5. Pan Tomasz Krupiński
6. Ks. Stanisław Wojcieszak.

 

Do komisji rewizyjnej weszli:
1. Pani Elżbieta Mordarska
2. Pani Maria Król
3. Pan Jan Rusnak

 

Działalność najmłodszego małopolskiego uniwersytetu została zainaugurowana na sali konferencyjnej limanowskiego starostwa w dniu 12 listopada 2010 roku.
Jak donosiła prasa - inauguracja cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że z powodu braku wolnych miejsc Starosta powiatu limanowskiego Pan Jan Puchała wraz z posłem Panem  Bronisławem Dutką uczestniczyli w otwarciu Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na stojąco. Po uroczystym „Gaudeamus Igitur” odśpiewanym przez chór Limanowskiego Oddziału ZNP, rektor AGH prof. dr. hab. inż. Antoni Tajduś wygłosił pierwszy wykład poświęcony nauce o Ziemi.

W dniu 03.12. 2010 roku odbyło się pierwsze zebranie zarządu, na  którym przyjęto regulamin zarządu i wyznaczono główne kierunki działalności Stowarzyszenia.

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny  
       

 

online slots malaysia