Jak przystąpić

Członkiem  Stowarzyszenia Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku może być osoba która:
• ma co najmniej wykształcenie średnie
• jest w wieku przedemerytalnym, rencistą, emerytem lub bezrobotna w starszym wieku,
• mieszka na terenie powiatu limanowskiego.

 

Każda osoba przystępująca do Stowarzyszenia Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powinna:
• czytelnie wypełnić i złożyć deklarację,
• dokonać wpłaty członkowskiej i opłat związanych z uczestnictwem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku ( 70zł-składka + 20 zł wpisowe + 6 zł składka członkowska na Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku).
• składka członkowska na rok kalendarzowy wynosi 70 zł
• wpisowe 20 zł

Wielkość opłat jest zgodna z przyjętą uchwałą Walnego Zebrania Limanowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Do pobrania:
- Deklaracja członka Stowarzyszenia
- Ankieta słuchacza

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny  
       

 

online slots malaysia