Władze

 

Skład Zarządu:
1. Prezes - Pani Grażyna Jacak-Świerkosz
2. Wiceprezes - Pani Helena Michałek
3. Skarbnik - Pani Anna Król
4. Sekretarz - Pani Anna Jasica
5. Członek - Pani Elżbieta Niedźwiedź  
6. Członek - Pani Stanisława Szewczyk
7. Członek - Ks. Stanisław Wojcieszak   

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  Pani Maria Kapturkiewicz-Litera

Członkowie
1. Pani Anastazja Brajner, 
2. Pani Maria Mazanek.

Rada Programowa:

1. Prof. dr inż. Antoni Tajduś – Rektor AGH w Krakowie.

2. Prof. dr inż. Adam Piestrzyński – Dziekan wydziału geologii AGH w Krakowie .

3. Dr Józef Szymon Wroński – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

4. Dr  Sabina Owsiakowska – pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

5. Dr Stefan Florek – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i PWSZ w Nowy Sącz.

6. Elżbieta Niedźwiedź – starosta samorządu słuchaczy  LUTW.

7. Michalina  Słowiak – słuchacz LUTW.

8. Barbara Brożek – słuchacz LUTW  

 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny