Składka

Informujemy, że wysokość składki członkowskiej LUTW na rok akademicki 2020/2021 wynosi 83.00 zł

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek LUTW nr 33 2030 0045 1110 0000 0310 3220

lub w biurze  ul Bronisława Czecha  w godzinach pracy. Termin wpłat do 28-02-2021

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny