Walne Zebranie

W dniu 25.06.2021 r zapraszamy wszystkich członków LUTW na Walne Zebranie , które odbędzie się o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 .

                Harmonogram zebrania :

  1. Otwarcie obrad - przywitanie zgromadzonych
  2. Informacja dot. regulaminu obrad Walnego Zebrania
  3. Wybór przewodniczącego WZ , sekretarza WZ
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020

    a)  przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego

    b)  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania merytorycznego i finansowego

    c)  dyskusja i podjęcie uchwały

5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 - podjęcie uchwały

6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2020

7. Przyjęcie programu działań Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok 2021

8. Dyskusja - wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny