Harmonogram 2 /2019/2020

 

Harmonogram zajęć

Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na II semestr 2019/2020

 

03.02.2020 –  Wycieczka do Bochni   - Kopalnia Soli i Muzeum Motyli .

28.02.2020 – godz.16.00 wykład  humanistyczny Pani Anny Smaga- Trojanowskiej pt. „ Egzystencjonalizm  i   Postmodernizm  polskich noblistek W. Szymborskiej i  O. Tokarczuk.”

11 03.2020 (środa) – Wyjazd edukacyjny do Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie – zwiedzanie     

                     PAN i wykład.      

27.03. 2020 - Wycieczka Solec Zdrój  i małopolska wieś Zalipie.

20.03.2020 – godz. 16.00 wykład Pana Marka Dudka  pt. „Zioła dla pszczół i ludzi”

17.04.2020 – Wykład Pani Wandy Matras - Masztalerz  pt. „Lekcje długowieczności od ludzi       

                        żyjących  najdłużej”

21.04.2020 - Warsztaty z GOPR – piesza wycieczka z Limanowej na Łysą Górę, dla ochotników    

                       przejazd  busem pod samą karczmę na Łysej Górze, warsztaty edukacyjne

                      i profilaktyczne  z ratownikami GOPR.

25.04.2020 - Wycieczka do Ciężkowic  „Skamieniałe Miasto.”

30.04.20120 – Wyjazd do Opery w Krakowie „Cyganeria”.

Maj 2020  -  Majówka na Paproci.

Maj 2020 - Ogólnopolski marsz uniwersytetów trzeciego wieku Nordic  wal king.

22.05.2020 –  wykład  - prezentacja multimedialna „Lwów w obiektywie” oraz wspomnienia z  

                      Truskawca.

27.05.2020 – 31.05/01.06.2020 Wycieczka w Alpy austriackie.

17.06.2020 -   Walne zebranie  sprawozdawcze.

20.06.2020 – Wycieczka przyrodniczo – edukacyjna  Pieniński Park Narodowy.                      

5.06.2020 – Wykład   pani Marii Łyżnickiej.

09.07. 2020 Wycieczka na Słowację  Bardejów , Śvidnik.

29.08.2020 – Słowacja Północna – zwiedzanie Zamku Orawskiego, skansen Vlkoliniec, Prybylina.

 09-14.09.2020  - Pielgrzymka do Medugorje.

Październik 2020 – Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021  i obchody 10-lecia LUTW.

Informacje dodatkowe:

·         W każdy poniedziałek godz. 9.00 zajęcia artystyczne, szczegóły u kol. Zofii Stanisz – Zoń .

·         W każdy wtorek godz. 8.00 lub 9.00 spacer nordic walking (przy sprzyjającej pogodzie) szczegóły u kol Marii Piórkowskiej .

·         W każdą środę o godz. 8.30 zajęcia aqua- fitness za odpłatnością – szczegóły u kol. Heleny Michałek .

·         W każdy czwartek o godz. 17:00  gimnastyka  za odpłatnością w Sali gimnastycznej  Zespołu Szkolno- Przedszkolnym nr 1 , szczegóły u kol. Heleny Michałek  .

·         Raz w miesiącu w każdy  drugi czwartek o godz. 12.00 Kino Seniora w kinie LDK. 

Repertuar strona internetowa LDK.

·         Ponadto:

     -  od 06 maj do 16 maj 2020 wycieczka na Majorkę szczegóły u kol. Heleny Michałek  .

- we wrześniu ZNP sekcja emerytów  zaprasza na wczasy do Bułgarii. Szczegóły w siedzibie ZNP.


 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny