Ogłoszenie

   

 

 

                                                                            

                                                                                                                   

 

 

Projekt

Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

realizowany przy wsparciu

Powiatu Limanowskiego.

 

W okresie od 23 maja  do 30 listopada 2016 roku będzie realizowany projekt pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” przy wsparciu finansowym Powiatu Limanowskiego. Projekt skierowany jest do osób 50+ zamieszkujących Powiat Limanowski, również niezrzeszonych w LUTW. Całkowity koszt projektu wynosi 11620 zł, a kwota dofinansowania to 9000 zł. Głównym celem projektu jest poznawanie i promowanie kultury, sztuki,  dziedzictwa narodowego oraz piękna krajobrazów i bogactwa przyrodniczego regionu. W ramach projektu realizowane będą dwa wykłady z zakresu kultury naszego regionu, w tym jeden połączony ze zwiedzaniem Dworku Michalowskich w Laskowej, wyjazd do teatru ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej, warsztaty teatralne, kino konesera oraz piesza wycieczka górska na Ćwilin. Planujemy również zorganizowanie obchodów „Dnia seniora” z bogatym programem artystycznym oraz poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.

Na poszczególne zajęcia można zapisać się bezpośrednio w biurze LUTW , ul. Jana Pawła II 42, lub telefonicznie nr 797 488 143. Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.utw.limanowa.edu.pl  oraz przekazywane podczas wykładów audytoryjnych i spotkań okolicznościowych.                                                                                                                                     

 

 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny