Projekt Powiat Limanowski

 

Projekt

Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

realizowany przy wsparciu Powiatu Limanowskiego

 

Zarząd Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że w okresie od 01 czerwca 2017 do dnia 30 listopada 2017 roku realizuje projekt pod tytułem ”Jak za dawnych lat”. Projekt skierowany jest do osób 50+ zamieszkujących na terenie naszego Powiatu. Celem projektu jest zagospodarowanie wolnego czasu seniorów poprzez zaangażowanie ich w poznawanie historii, kultury, sztuki i tradycji oraz bogactwa przyrodniczego naszego regionu. Całkowity koszt projektu wynosi 12025,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 8000,00 zł.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

·         dwa wykłady audytoryjne z zakresu kultury naszego regionu,

·         wyjazd edukacyjny szlakiem architektury drewnianej,

·         wyjazd edukacyjny na prezentację szlaku winnego,

·         warsztaty taneczne,

·         warsztaty teatralne,

·         Limanowski „Dzień Seniora”

·         piesza wycieczka górska na Kudłoń

Na poszczególne zajęcia można zapisać się bezpośrednio w biurze LUTW lub telefonicznie na nr 797 488 143. Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.utw.limanowa.edu.pl oraz przekazywane podczas wykładów audytoryjnych, spotkań oraz w punkcie konsultacyjnym w biurze LUTW.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny