Walne zebranie

Limanowa, dnia 10.04.2018

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Stowarzyszenia Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Zarząd Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku (piątek).

MIEJSCE:Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9

Godz.:16.00 (I termin), 16.30 (II termin)

PORZĄDEK OBRAD:

1.      Otwarcie obrad, przywitanie zgromadzonych.

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ.

3.      Propozycje zmian  w statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały.

4.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017:

a)      przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

b)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania merytorycznego i finansowego,

c)      dyskusja i podjęcie uchwały.

5.      Przedstawienie  i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017 – podjęcie uchwały.

6.      Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej i wpisowego na rok akademicki 2018/19 oraz ustalenie zasad przyznawania ulg i zwolnień.

7.      Przyjęcie programu działania Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok  2018.

8.      Dyskusja – wolne wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu w I terminie, zgodnie z & 26 pkt 4 statutu Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, drugi termin może być wyznaczony o 30 min. później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków uprawnionych.

                                                                                                                                             Za Zarząd

                                                                                                                             Prezes Stowarzyszenia LUTW

                                              Grażyna Jacak-Świerkosz

 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny