Komunikat

                                                              

                                                          " BO JAK NIE MY, TO KTO"     

W okresie od 9 kwietnia do 30 listopada 2018 roku Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. „Bo jak nie my, to kto” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt skierowany jest do osób 50+ mieszkających na terenie Powiatu Limanowskiego. Głównym celem projektu jest zachęcenie seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu, a tym samym do poprawy jakości i poziomu ich życia.

W ramach projektu organizowane są następujące zajęcia:

·         20 godz. warsztatów muzycznych,

·         udział w przeglądzie pieśni patriotycznych w Szczyrzycu,

·         20 godz. zajęć aqua fitness,

·         20 godz. nauki i doskonalenia techniki pływania,

·         20 godz. gimnastyki rekreacyjnej,

·         100 godz. zajęć nordic walking,

·         3 piesze wycieczki górskie – na Babią Górę i w Tatry,

·         wyjazd na lecznicze źródła termalne do Chochołowa.

Organizowane zajęcia są nieodpłatne, za wyjątkiem biletów wstępu na źródła termalne.

Zgłoszenia na poszczególne zajęcia przyjmowane są w biurze LUTW w godzinach jego pracy.

Serdecznie zapraszamy seniorów z Powiatu Limanowskiego do udziału w projekcie.

                                       ZADANIE JEST REALIZOWANE PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.                                     

"TU JEST MOJE MIEJSCE"

W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2018 roku Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. „Tu jest moje miejsce” przy wsparciu finansowym Powiatu Limanowskiego.     Oferta skierowana jest do osób 50+ zamieszkujących Powiat Limanowski. Celem projektu jest stworzenie seniorom możliwości poznania historii, kultury i tradycji naszego regionu.

W ramach projektu  zaplanowaliśmy:

                - dwa wykłady z zakresu kultury,

                - zwiedzenie Bazyliki MBB w Limanowej oraz Placu Kościelnego,

                - 20 godz. warsztatów rękodzieła,

                - 20 godz. warsztatów artystycznych.

Wszystkie zajęcia się nieodpłatne.

Zgłoszenia na poszczególne zajęcia przyjmowane są w biurze LUTW w godzinach jego pracy.

Serdecznie zapraszamy seniorów z Powiatu Limanowskiego do udziału w projekcie.

 

PROJEKT " KLUCZ DO ZDROWIA”

W okresie od 1 czerwca 2018r do 31 grudnia 2019 roku Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt” KLUCZ DO ZDROWIA „Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 101 175,50 zł. Wszystkie działania zawarte w projekcie podporządkowane są jednemu celowi-edukacji prozdrowotnej seniorów, podniesieniu  sprawności fizycznej i  intelektualnej  a tym samym  poprawie komfortu ich życia . W 2018 roku realizowane będą  następujące działania.  

-3 wykłady audytoryjne z zakresu zdrowia psychicznego

-10 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych

-20 godzin warsztatów psychologicznych dla 10-15 osób

-15 godzin aqua fitness dla 15 osób

-15 godzin nauki  i doskonalenia techniki pływania dla 10 osób

-15 godzin gimnastyki rekreacyjnej dla 15-20 osób

-50 godzin zajęć nordic walking dla 8-10 osób

-2 piesze wycieczki górskie w Beskidzie Wyspowym

-Turnus rehabilitacyjny w sanatorium „Południowy” w Truskawcu  na Ukrainie dla 40 osób .

Zajęcia są w większości  nieodpłatne. Częściowo odpłatny jest turnus rehabilitacyjny w sanatorium, płatny jest również wstęp na pływalnię(aqua fitness i nauka pływania)

Zapraszamy seniorów do zapisywania się na wybrane zajęcia w sekretariacie LUTW w godzinach jego pracy.

Uwaga

Aby uczestniczyć  w zajęciach nie trzeba być członkiem LUTW. Warunkiem jest ukończone 50 lat
 i zamieszkiwanie na terenie powiatu limanowskiego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy.


PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny